תורת המזלות

המילה אסטרולוגיה מורכבת מהמילים הלטיניות ‘אסטרו’ שפירושה כוכב ולוגיה מלשון ‘לוגוס’ שמשמעה תורה.
האסטרולוגיה קושרת בין מיקומם של גרמי השמים לתכונותיהם וגורלם של בני האדם. עד לימי הביניים
נחשבה האסטרולוגיה לחלק ממדע האסטרונומיה. רובן המכריע של תרבויות העולם אימצו את האסטרולוגיה
בצורות אלו ואחרות ועדויות לשימוש בה מופיע לאורך ההיסטוריה בתרבויות ובדתות.

האסטרולוג מחשב ובוחן את מיקומם של הגופים השמימיים (השמש, הירח, כוכבי הלכת, נקודת האופק וגורמים שמימיים אחרים)
בתאריכים ובזמנים נתונים ומרכיב בעזרתם את המפה האסטרולוגית.
ניתוח המפה מציג לפנינו את מגוון ההזדמנויות העומדות בפנינו בעתיד, מייעץ לנו בענייני אישיות וקשרים רומנטיים,
בבריאותנו, עסקינו ועוד.

באסטרונומיה, גלגל המזלות הינו האזור על כיפת השמיים שעליו נעים כל כוכבי מערכת השמש. הגלגל חולק לשנים עשר חלקים,
כאשר את כל חלק מייצג קבוצה גרמי שמיים הנקראת מזל.

שנים עשר המזלות הם: טלה (Aries), שור (Taurus), תאומים (Gemini), סרטן (Cancer), אריה (Leo), בתולה (Virgo),
מאזניים (Libra), עקרב (Scorpio), קשת (Sagittarius), גדי (Capricorn), דלי (Aquarius) ודגים (Pisces).