מזל דגים

יש להבחין בין שני חצאים שביחד יוצרים שלם לבין שני עצמים שלמים שביחד יוצרים כפילות. בגלגל המזלות יש לנו שני מזלות זוגיים: מזל תאומים ומזל מאזניים; ויש לנו מזל אחד שהוא כפול: מזל דגים. ההבדל בין המזלות תאומים ומאזניים לבין מזל דגים הוא שאי אפשר שיהיה רק תאום אחד או “מאזן” אחד אך בהחלט אפשרי שיהיה רק דג אחד.

לפי תורת התכונה (קרי האסטרולוגיה) של חכמי התלמוד השמש בנסיגה במזל דגים שבע פעמים בכל תשע-עשרה שנה: במעגל של תשע-עשרה שנים השמש בנסיגה בשנה השלישית, השישית, השמינית, האחד-עשרה, הארבע-עשרה, השבע-עשרה והתשע-עשרה. השנים שבהם השמש בנסיגה נקראים בלשון חז”ל שנים מעוברות. ובכן, בשנים המעוברות שוהה השמש במזל דגים במשך חמישים ותשע ימים (שלושים יום הראשונים נקראים אדר ראשון, ועשרים ותשע יום האחרונים נקראים אדר שני) במקום שלושים יום.

ניתן לראות את סוד העיבור בסמל של מזל דגים: דג אחד פונה קדימה (כנגד השמש בהילוך ישיר) ודג אחד פונה אחורנית (כנגד השמש בנסיגה).

מזל דגים הוא המזל האחרון בגלגל המזלות, ויש לו רגל אחת בעולמות הרוחניים ורגל שנייה בעולם הגשמי. ילידי מזל דגים, בין אם דגים הוא מזל השמש (מזל החודש), מזל הירח (מזל היום) או מזל האופק (מזל השעה), חיים תמיד בו זמנית בשני העולמות, ולכן הם משמשים כמתווכים בין העולם הרוחני לעולם הגשמי.

מזל דגים הוא מזל מים שהכוכבים השליטים שלו הוא צדק, כוכב השפע, ונפטון כוכב החלומות. כשם שהים מכיל בתוכו אין ספור אוצרות מוסתרות, ככה בני מזל דגים התברכו בשפע של כוחות וכשרונות שעל-פי רוב אינם גלויים לעין מפאת ענוותנותם וצניעותם הטבעית.